વિશ્વ

रामायण काल के सुंदर एवं ऐतिहासिक पत्थर आज भी श्रीलंका में पाए जाते हैं

यहाँ सीता माता को रावन ने हरण कर रखा था जो आज का श्रीलंका कहलाता है| पौराणिक मान्यता अनुसार जो जिक्र मिलता है वह आज

... read more

વિશ્વ ની ૩ સૌથી મોટી ઘાતક બીમારીઓ જેનો કોઈ ઈલાજ નથી.

આ સમય માં મનુષ્ય ના સ્વાસ્થ્ય ને સ્વસ્થ રહેવું અતિ આવશ્યક છે, કારણ કે જો મનુષ્ય નું સ્વાસ્થ્ય સ્વસ્થ નહી રહેશે તો મનુષ્ય વધારે સમય

... read more

અમેરિકામાં લીમડાના દાતણ 1800 માં વેચાયા,ખૂબ જ ભારે માંગ તરત જ આઉટ ઓફ સ્ટોક

ભારતના દરેક ગામમાં, તમે લોકોને લીમડાના ઝાડમાંથી નીમ ચાવવાની લાકડીઓ તોડીને દાંત પીસતા જોયા હશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે અમેરિકા જેવા દેશમાં આ

... read more